Fundacja na Rzecz Pomocy Kobietom

Chcemy aby nasza pomoc dotarła do jak największej liczby cierpiących kobiet, również tam  gdzie sytuacja rodzinna czy finansowa jest trudna.  Dlatego stworzyłyśmy Fundację Na Rzecz Pomocy Kobietom, gdzie kobiety i ich rodziny mogą uzyskać potrzebną pomoc i wsparcie.

Główne cele Fundacji to m.in.: a) Pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego kobiet uzależnionych. b) Pomoc kobietom uzależnionym i współuzależnionym członkom ich rodzin w zakresie kształtowania trzeźwego modelu życia. c) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przede wszystkim wśród kobiet. d) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i stygmatyzacji społecznej kobiet uzależnionych.

Sprawozdania

Sprawozdanie 2022

Sprawozdanie 2021

Sprawozdanie 2020

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie 2017